Altimetr jest urządzeniem podłączanym pomiędzy ESC a odbiornik RC, służy do odcięcia sygnału silnika po przekroczeniu zaprogramowanej wysokości względem miejsca startu.

Urządzenie posiada 3 diody (czerwona, żółta, niebieska) do komunikacji z użytkownikiem sygnalizując w ten sposób aktualny tryb pracy. Po podłączeniu zasilania na ułamek sekundy zaświeci się a potem zgaśnie dioda czerwona, jest to etap wczesnej inicjalizacji podstawowych interfejsów. Następnie rozpoczyna się etap kalibracji, dioda niebieska miga powoli reszta diod jest wyłączona. Po około 10 sekundach, urządzenie powinno przejść w tryb lotu, gdzie zaczyna monitorować przyrost wysokości i zablokuje sterowanie silnikiem po osiągnięciu 100m (w zależności od modelu urządzenia). Tryb lotu sygnalizowany jest szybkim miganiem diody niebieskiej. Dodatkowo świeci się światłem ciągłym dioda żółta sygnalizując w ten sposób 0m wysokości. Jeśli będąc na ziemi, przed startem modelu dioda ta nie świeci, należy powtórzyć kalibrację, poprzez ponowne uruchomienie urządzenia.

Po osiągnięciu zadanej wysokości, sterowanie silnikiem zostaje zablokowane, sygnalizowane jest to poprzez świecenie diody czerwonej.

Tryb awaryjny: urządzenie posiada wbudowany tryb awaryjny, polega on na awaryjnym odblokowaniu silnika w sytuacji kryzysowej. Aby aktywować tryb awaryjny należy w przeciągu 3 sekund wykonać sekwencję Max-Min-Max dla kanału którym sterujemy pracą silnika zakładając, że rozpoczynamy od pozycji Min. Czyli w przypadku drążka gazu, szybkie wychylenie od siebie do końca, ściągnięcie drążka na siebie do oporu i ponowne wychylenie od siebie odblokuje sterowanie silnikiem od razu przekazując wartość drążka do kontrolera ESC. Jako że skończyliśmy na maksymalnym wychyleniu silnik otrzyma sygnał 100%. Tryb ten jest sygnalizowany szybkim miganiem obydwu diod: czerwonej oraz niebieskiej.

TrybDiodyOpis
KalibracjaCzerwona: wyłączona
Żółta: wyłączona
Niebieska: wolno miga
Odczyt aktualnej wartości ciśnienia, ustawienie 0m wysokości.
Lot – normalny tryb pracyCzerwona: wyłączona
Żółta: pokazuje 0m
Niebieska: szybko miga
Gdy model jest na ziemi, dioda żółta świeci, potwierdzając prawidłową kalibrację, powyżej 1m gaśnie.
BlokadaCzerwona: włączona
Żółta: wyłączona
Niebieska: szybko miga
Stan po zakończeniu lotu, sygnalizacja blokady silnika
Tryb awaryjnyCzerwona: szybko miga
Żółta: wyłączona
Niebieska: szybko miga
Awaryjne odblokowanie silnika
Tabela trybów pracy Altimetra, wersja 1.2D

Schemat podłączenia: ESC wpinamy w górne złącze (Minus, Plus, Sygnał) patrząc na płytkę od strony diod. Następnie dodatkowym przedłużaczem (brak w zestawie) typu żeński-żeński, podłączamy dolne złącze (Minus, Plus, Sygnał) z odbiornikiem. Należy użyć przedłużacza o takim samym przekroju co przewody od regulatora ESC.

Altimetry są dostępne w dwóch wersjach wykończenia, S oraz W.

  • Wersja S – zakończona jest stykami, można dzięki temu użyć odpowiedniego przedłużacza dopasowanego do naszego modelu pod względem obciążenia prądowego.
  • Wersja W – zakończona jest przewodem 22AWG, należy to mieć na uwadze by nie przekroczyć maksymalnego wymaganego przekroju przewodu dla obciążenia prądowego naszego modelu.

Masz pytanie? Kliknij tutaj aby zadać je autorowi