SZD-51-1 Junior 1:5 (3m)

SZD-51-1 Junior 1:5 (3m)

Prace nad Juniorem rozpoczęto 1 stycznia 1979 roku i postępowały one dość szybko, bo 21 grudnia 1980 roku nastąpił oblot przedprototypu SZD-51, oznaczonego numerem 0, o nr fabrycznym X-115. Na początku 1982 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentacji, wprowadzając jednocześnie zmiany wynikające z oblotów i faktu useryjniania. Zmiany te miał już reprezentować prototyp, oznaczony jako X-116….